Kongnitiivinen psykoterapia

Kognitiivisella psykoterapialla on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja. Psykoterapiamuodoista se on tieteellisesti tutkituin. Terapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin, uskomuksiin ja toimintatapoihin.

Etsitään yhdessä uusia ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja. Uusia suhtautumis-ja toimintatapoja kokeillaan jokapäiväisessä arkielämässä terapiaistuntojen välissä. Kognitiivinen psykoterapia on todettu olevan tehokas hoitomuoto mm. masennustiloissa, erilaisissa riippuvuuksissa, ahdistushäiriöissä ja pelkotiloissa. Terapiassa hyödynnetään erilaisia menetelmiä, mittareita ja kotitehtäviä (välitehtäviä). Terapeutti on aktiivinen yhteistyökumppani, auttaen, tsempaten, ymmärtäen sekä hyväksyen asiakkaan pyrkimykset tavoitteihiinsa. Selkeät tavoitteet parantavat motivaatiota ja edistävät tehokasta työskentelyä. Terapian tavoitteena on Tunnistaa - Tiedostaa - Tunnustaa - Työskennellä ja Tervehtyä!

Yksilöterapiassa keskustelu on nimensä mukaisesti yksilöön painottuvaa, ja keskustelussa ovat läsnä vain terapeutti ja potilas. 
 
Yksilöpsykoterapia: Vastaanotollani käy  ikäryhmät : 16 v- 67v   Kelan  kuntoutuspsykoterapiassa.
 
                                    Yksityisasiakkaat , ikäryhmät : 18v. – 75v
 
                                    Teen tarvittaessa kotikäyntejä
 
                                    Yritykselläni on lain mukainen potilasvakuutus
 
                                    Työskentely on luottamuksellista  (tietosuoja laki ja asetukset)